Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego denominowanego we frankach szwajcarskich przed ryzykiem kursowym oraz stopy procentowej.

Klient – osoba prywatna posiadająca 30-letni kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich poprosiła o pomoc przy zabezpieczeniu przed zmianami kursowymi. Po odpowiednim przeszkoleniu i przy wykorzystaniu instrumentów dostępnych na warszawskie giełdzie oraz u jednego z brokerów walutowych zakupiono kontrakty terminowe na parę walutową frank/polski złoty oraz na stawkę LIBOR3M. Dzięki temu zabiegowi klient niewielkim kosztem (1,5 proc. wartości pozostałego do spłaty kredytu) pozbył się ryzyka kursowego oraz ewentualnych zmian stóp procentowych obowiązujących w Polsce i Szwajcarii (stopy mają wpływ na wysokość spłacanych rat).

Termin realizacji: maj 2016.