Wycena spółki z rynku NewConnect

Wycena przedsiębiorstwa z branży energetyki odnawialnej.

Klient zastanawiał się nad zainwestowaniem w jedną ze spółek notowanych na rynku NewConnect. W jego opinii jej aktualna wycena giełdowa była atrakcyjna względem fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa. Na potrzeby zlecenia dokonano analizy metodą DCF oraz porównawczą i zarekomendowano kupno akcji. Inwestor nabył w sumie 50 tys. akcji stanowiących prawie 3 proc. kapitału akcyjnego spółki.

Termin realizacji: czerwiec 2016.