Wycena firmy zajmującej się organizacją imprez sportowych

Wycena firmy organizującej imprezy sportowe.

Celem projektu była wycena firmy organizującej imprezy sportowe. Ponadto zarekomendowano optymalną formę prawną i wskazano najefektywniejsze źródła zdobycia kapitału na dalszy rozwój. Po przeprowadzeniu prognozy finansowej i dokonaniu wyceny, zarekomendowano przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako optymalną formę zdobycia kapitału zarekomendowano zdobycie finansowanie dłużnego w ramach prywatnej emisji obligacji. Alternatywę mogła stanowić sprzedaż mniejszościowego pakietu na rzecz funduszu PV/VC.

Termin realizacji: grudzień 2015.