Selekcja potencjalnych kontrahentów dla firmy z branży IT

Selekcja grupy potencjalnych partnerów handlowych na rynku brytyjskim dla firmy z sektora IT.

Raport dotyczył określenia, wyselekcjonowania i oceny wiarygodności potencjalnych kontrahentów działających na rynku brytyjskim. Skoncentrowano się głównie na obszarze związanym z rynkiem medycznym oraz usługami hotelowymi. Dokonano analizy perspektyw dla każdej z branż, zbadano panujące trendy rynkowe oraz zarekomendowano grono potencjalnych podmiotów zainteresowanych usługami klienta.

Termin realizacji: luty 2016.