Analiza rynku suplementów diety

Analiza pozaaptecznego rynku suplementów diety

Analizy dokonano dla klienta chcącego wprowadzić do oferty nową linię suplementów diety. W raporcie oceniono perspektywy polskiego, jak i globalnego rynku. Zbadano ponadto skuteczność wybranych kanałów sprzedażowych wraz z określeniem stopnia nasycenia danego rynku oraz poziomu osiąganej konwersji sprzedaży.

Termin realizacji: marzec 2016 rok.