Zabezpieczenie portfela akcji przed ryzykiem kursowym

Usługa polegała na zabezpieczenia portfela o wartości 1 mln złotych denominowanego w dolarach amerykańskich przed wpływem zmian kursowych.

Portfolio inwestycyjne klienta składało się głównie z akcji amerykańskich przedsiębiorstw oraz ETF-ów na indeksy. Po wykonaniu usługi ryzyko walutowe zostało wyeliminowane praktycznie w 100 procentach. Oprócz tego udało się uzyskać dla klienta dodatkowe odsetki wynikające z różnicy w stopach procentowych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Termin wykonania: grudzień 2015 rok.