Doradztwo związane z zakupem nieruchomości

Analiza wybranych rynków nieruchomości

Prywatny inwestor w celu lepszej dywersyfikacji swojego portfela poprosił o analizę wybranych rynków nieruchomości i udzielenie mu rekomendacji inwestycyjnej. Chodziło o zakup 1-2 apartamentów charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu wartości, które następnie zostałyby przeznaczone na wynajem.  Po dokonaniu weryfikacji ponad 40 światowych rynków nieruchomości wskazano na cztery najatrakcyjniejsze miejsca – dwa w Europie i dwa poza. Ostatecznie inwestor spośród wskazanych wybrał jedno miejsce, gdzie zamierza dokonać zakupu.

Termin realizacji: sierpień 2016.