Doradztwo związane z alokacją majątku

Doradztwo inwestycyjne związana z alokacją aktywów w jednym z banków szwajcarskich

Rodzinna fundacja szukała źródeł dywersyfikacji dla swojego majątku i rozważała ulokowanie części posiadanych aktywów w jednym ze szwajcarskich banków. W wyniku przeprowadzonych usług doradczych spośród ponad 300 instytucji kredytowych wyselekcjonowano grupę 20 podmiotów, jako najbardziej wiarygodnych partnerów biznesowych.

Drugim etapem zadania był wybór konkretnej instytucji, nawiązanie z nią kontaktu biznesowego oraz udzielenia wsparcia przy budowie ulokowanego tam portfela inwestycyjnego.

Termin realizacji: marzec – wrzesień 2017