Analiza rynku eksportowego dla firmy z branży IT

Analiza rynku francuskiego dla spółki z sektora IT.

Zadanie polegało na analizie niemieckiego sektora mediowego. Klient chciał dowiedzieć się, jaki jest potencjał wzrostu rynku oraz jakie są możliwości znalezienia popytu na oferowane przez niego usługi . W raporcie dokonano także oceny posiadanych przewag konkurencyjnych oraz wskazano najefektywniejsze kosztowo możliwości wejścia na nowy rynek.

Termin realizacji: styczeń 2016.