USŁUGI

Analizy rynku

Analizy makroekonomiczne, badania rynku, ocena poszczególnych sektorów gospodarki

Biznesplany

Tworzenie biznesplanów, studiów wykonalności i ocena skuteczności kanałów sprzedażowych.

DORADZTWO WALUTOWE

Zarządzanie ryzykiem walutowym i kredytowym dla firm oraz osób fizycznych

Wycena biznesu

Wycena przedsiębiorstw, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych oraz tworzenie modeli biznesowych

PROJEKTY ZREALIZOWANE W OSTATNIM CZASIE

22

ILOŚĆ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

1200

ŁĄCZNA ILOŚĆ STRON WSZYSTKICH PRZYGOTOWANYCH RAPORTÓW

15

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

100

ODSETEK TERMINOWOŚCI

NASZE UMIEJĘTNOŚCI

RYZYKO WALUTOWE

Zabezpieczenie przed zmianami kursowymi oraz stopy procentowej

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Ustalenie wartości przedsiębiorstwa lub projektu inwestycyjnego

BADANIE RYNKÓW

Analiza wielkości, potencjału i trendów rynkowych

Rozwój firmy

Opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności